2024 Kaymakamlık Futbol Turnuva Yönetmenliği

2024 Kaymakamlık Futbol Turnuva Yönetmenliği

Mayıs’ın ilk haftası başlayacak 30.Soma Kaymakamlık Bahar Futbol Turnuvası ile ilgili kurum ve kuruluşlara katılım ve oyun kuralları talimatlarını gönderildi.

Soma Gençlik ve Spor İlçe Müdüresi Dilek Mert, her yıl geleneksel olarak yapılan ”Kurumlar Arası Soma Kaymakamlık Bahar Futbol Turnuvası” ile ilgili kurum ve kuruluşlara gerekli katılım bilgileri ve oyun kuralları talimatlarını gönderdi.

Turnuva; İsmail Yamak Adını Taşıyacak.

Bu yılki turnuva; Soma’da futbolun gelişmesinde öncü olan; 30 Ekim 2023 tarihinde hayata gözlerini yuman futbol duayeni İsmail Yamak (Guşmen) adını taşıyacak..(Rahmetle)

Dilek Mert tarafından Kurumlara gönderilen 2024 Kaymakamlık Futbol Turnuva Yönetmenliği şöyle:

SOMA KAYMAKAMLIĞI
2024 BAHAR KUPASI “İSMAİL YAMAK” KURUMLAR ARASI FUTBOL TURNUVASI

KATILIM VE OYUN KURALLARI

Soma Kaymakamlığı Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğünce 25 Nisan 2024 Perşembe son başvuru tarihi olmak üzere 02 Mayıs – 30 Haziran 2024 tarihleri arasında Bahar Kupası “İsmail YAMAK” Futbol Turnuvası yapılacaktır.
Turnuvanın organizasyonu, yönetimi ve disiplin ile ilgili konularda her türlü kararı almaya “tertip komitesi” yetkilidir. Turnuvanın başlangıcından bitimine kadar ortaya çıkacak her türden sorunun çözümü amacıyla kurulmuştur. Aynı anda birden fazla kurulda görevli olmak mümkündür. Buna göre aşağıda yazılı kurallar, turnuvanın tabi olacağı kurallardır.

Aşağıda yazılı olan kurallar, turnuvanın tabi olacağı kurallardır.

1- Müracaat: 25 Nisan 2024 Perşembe mesai bitimine kadar GENÇLİK VE SPOR İLÇE MÜDÜRLÜĞÜNE yapılacaktır. Kura çekimi ise aynı gün saat 17:30’da TEİAŞ Eğitim Merkezi Toplantı Salonunda yapılacaktır.

2-Müsabaka Yeri: Müsabakalar TEİAŞ Futbol Sahası ve Linyit Stadında yapılacaktır.

3- Takım ve Oyuncu Sayısı: Takım listeleri 20 kişi ile sınırlıdır. Turnuva şartlarına uymayan sporcular 20 kişilik listede asla yer almayacaklardır. Turnuva başlangıç tarihinden 10 gün önce takım listelerinin teslim edilmesi gerekmektedir. Takım listelerindeki oyuncuların turnuva kurallarına uygunluğu ile ilgili sorumluluk kuruma aittir. Teslim edildikten sonra yapılan incelemede turnuva kurallarına uymayan oyuncu tespit edilmesi halinde müsabakalar başlamış olsa bile sporcu listeden çıkartılacak ve turnuvaya katılması engellenecektir. ( Takım listelerine itiraz olması halinde, itirazı geçerli kılacak belgenin ibraz edilmesi halinde incelemeye alınacaktır.)

* Tüm Kurumlar en fazla 3 ( üç ) takım çıkarabilirler.

* Turnuvaya katılacak takımlar listelerine oyuncuların kimlik fotokopilerini, ikametgah belgelerini, kurum personeli olduklarına dair belge ( Meslek Odalarına kayıtlı oyunculardan Oda Kayıt Belgesi istenecektir)  ve kişiye ait sağlık bilgi formu ( Ek 6 ) ilave edilecektir.

* İlçemizdeki Meslek Odaları için de turnuva kuralları uygulanacaktır. Meslek Odalarının turnuvaya katılmaları halinde takım sorumlusu olacak kişi yönetim kurulu ya da meclis üyesi olacak ve her maçta takımın başında yer alacaktır.  ( Farklı Meslek Odalarına kayıtlı üyeler takım oluşturarak farklı isimler altında turnuvaya katılamazlar. Her meslek odası kendi adına turnuvaya katılabilir. )

* İlçemizdeki Meslek Odalarına kayıtlı işverenlerin yanında çalışan personeller de turnuvaya katılmaları halinde adı geçen Odaları temsilen kurum takımlarında oynayabilirler. Turnuva başlangıç tarihi esas alınarak en az 3 ( Üç ) ay öncesinde işe başlama şartı aranacaktır.

* Dernekler turnuvaya alınmayacaktır.

4- Oyuncular:

* Yaş şartı aranmayacak kurumlar:

Soma Kaymakamlığı – Soma Belediyesi  – Soma Adliyesi (Tüm Birimler ve Baro) –  MCBÜ Meslek Yüksek Okulu Müdürlüğü – İlçe Jandarma Komutanlığı – İlçe Emniyet Müdürlüğü – İlçe Müftülüğü – Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü – Nüfus Müdürlüğü – Mal Müdürlüğü – İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü – İlçe Sağlık Müdürlüğü  – Soma Devlet Hastanesi – Soma Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi – İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü – EÜAŞ Soma Eğitim Müdürlüğü – TEİAŞ Elk.Tek.Gelş.Eğt.Mrk.Müdürlüğü – İlçe Sosyal Hizmet Merkezi Müdürlüğü – İlçe Sosyal Yar.ve Day.Vakfı Müdürlüğü – İŞ-KUR Hizmet Merkezi Müdürlüğü – Kadastro Birimi Müdürlüğü – Tapu Müdürlüğü – Huzurevi Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi Müdürlüğü – Vergi Dairesi Müdürlüğü – TCDD Gar Müdürlüğü – PTT Merkez Müdürlüğü – Milli Emlak Şefliği – Soma Orman İşletme Müdürlüğü – İlçe Halk Kütüphanesi Memurluğu -Manisa Büyükşehir Belediyesi Soma Hizmet Birimi – MASKİ Soma Şefliği

*Yaş Şartı Aranmayacak Kurumların Dışında Turnuvaya Katılacak diğer kurumlarda  katılan sporcular 30 yaş ve üzeri olacaktır ( Yaş sınırlaması için yıl ( 1994 ) esas alınacaktır ).

*Turnuvada 2022 yılında ( Lisans veriliş tarihi baz alınacaktır )  futbol hayatını bitirmiş sporcu oynayabilir. ( Lisans veriliş tarihinin üzerinden 10 ( on ) yıl geçmiş sporcular lisanssız olarak değerlendirilecektir. ) ( 40 yaş ve üzeri sporcularda lisans durumu ile ilgili herhangi bir kriter aranmayacaktır ) ( Turnuvaya katılan tüm kurumlar için geçerlidir )

* Yaş Şartı Aranmayacak Kurumların Dışında Turnuvaya Katılacak diğer kurumlarda   kurum içi personel olmak şartıyla, 2022 yılında ( Lisans veriliş tarihi baz alınacaktır ) futbol hayatını bitirmiş, 28 yaş ve üzeri 2 ( iki ) sporcu aynı anda sahada oynatabilirler. ( Lisans veriliş tarihinin üzerinden 10 yıl geçmiş sporcular lisanssız olarak değerlendirilecektir. Yaş sınırlaması için yıl ( 1995 ve 1996 ) esas alınacaktır. Oynayacak olan sporcuların isimleri takım listesinde belirtilecektir. Sonradan değişiklik kabul edilmeyecektir.)

*Turnuvada oynayacak sporcularda, Turnuva başlangıç tarihi esas alınarak en az 3 ( Üç ) ay öncesinde işe başlama şartı aranacaktır. Kurumlar sporcularının işe başlama tarihlerini gösteren belgeyi ibraz etmek zorundadırlar. Kamu kurumları ve Meslek odaları kayıtlarında bu kural aranmayacaktır.

*Turnuvaya katılan Tüm Kurumlar 2 ( İki ) kişilik kurum dışı kontenjan kullanma hakkına sahiptir. ( Kurumlar takım listelerine sadece 2 ( İki ) kurum dışı kontenjan oyuncu yazabilirler ve oyunda oynatabilirler Oynayacak olan sporcu isim listesinde belirtilecektir. Sonradan değişiklik kabul edilmeyecektir.)

* Turnuvaya katılan Tüm Kurumlarda Kurum dışı kontenjan olarak oynatılacak sporcu 30 yaş ve üzeri olacaktır. 2022 yılında ( Lisans veriliş tarihi baz alınacaktır ) futbol hayatını bitirme şartı aranacaktır ( Lisans veriliş tarihinin üzerinden 10 ( on ) yıl geçmiş sporcular lisanssız olarak değerlendirilecektir.)( 40 yaş ve üzeri sporcularda lisans durumu ile ilgili herhangi bir kriter aranmayacaktır )

*Tüm Kurumlarda Kurum dışı kontenjan kadrosunda oynatılacak sporcu için İlçemizde çalışma ve turnuva başlangıç tarihi esas alınarak en az 3 ay öncesinde işe başlama şartı aranacaktır. (Takımlar, kendi kurumunda 3 aydan az süredir çalışan personeli kurum dışı kontenjan olarak oynatamazlar)

* Turnuvada oynayacak sporcu ilçemizde herhangi bir kurumda çalışmıyorsa Soma’da ikamet etmek zorundadır.  ( Turnuva için yapılan ikametgah değişiklikleri ( Misafir olarak görünenler dahil ) hangi tarihli olursa olsun kabul edilmeyecektir. Gerçek ikametgah aranacaktır.) İlçemizde ikamet etmeyen sporcu da, İlçemizde çalışma ve turnuva başlangıç tarihi esas alınarak en az 3 ay öncesinde işe başlama şartı aranacaktır.

*Turnuvada Yaş Şartı aranmayacak kurumlar, turnuva kurallarına uygun olarak birbirlerinden sporcu alabilecektir. Bu durumdaki sporcular temsil ettikleri takım için kurum dışı kontenjan sayılmayacaktır.

* Kurumlar kendi bünyesindeki taşeron firmalardan oyuncu oynatabilirler.

* Kurumlarından emekli olanlarda turnuva kurallarına uymaları şartıyla turnuvada oynayabilirler.

*Tüm Takımların saha içerisindeki 9 ( Dokuz ) sporcusunun sadece 5 tanesi lisanslı ( 2022 yılında futbol hayatını bitirmiş oyuncular ve 28 yaş kontenjanından oynayacak sporcu dahil ) sporculardan oluşacaktır. Kalan 4 sporcu ise lisanssız sporculardan ( Lisans veriliş tarihinin üzerinden 10 ( on ) yıl geçmiş futbolcular ve 40 yaş ve üzeri lisanslı sporcular lisanssız olarak değerlendirilecektir ) oluşacaktır. Takımlar kadrolarında istediği kadar 2 yıl önce futbolu bırakmış sporcu bulundurabilir.

*Turnuva süresince ve bitiminde uygulanmayan kart cezaları bir sonraki yıla devirecektir.

5- Takımlar 10.000 -TL katılım ücreti ödeyecektir.

6- Maç oynandıktan sonra 24 saat içinde yapılacak olan itirazlar değerlendirmeye alınacaktır. Geçmiş maçlara yönelik itiraz kabul edilmeyecek, sonuç ilan ve tescil edildiğinden herhangi bir yaptırım uygulanmayacaktır. Takımların itiraz etmeleri durumunda itiraz dilekçeleri ile beraber 5000 – TL yatırılacaktır. Haklı görüldükleri takdirde bu para iade edilecektir.

7- TEİAŞ Eğitim Merkezi Tesislerine araç girişi olmayacaktır. Bu konuda yetkililere herhangi bir talepte bulunulmayacaktır.

8- Sahada ambulans bulundurulacaktır. Bünyesinde ambulans bulunan kurumlar, turnuva süresince ambulanslarını nöbetleşe görevlendirmek durumundadır.

9- Turnuvaya katılım şartlarına uymayan kurumlar turnuvaya katılmak için müracaat edemezler. Turnuvaya katılan kurumlar katılım şartlarını kabul etmiş sayılır. Farklı talepte bulunamazlar.

10– Turnuva kuralları kesindir.

ÖDÜLLER:

* İlk 4 ve centilmen takıma kupa, ayrıca ilk dört takımın oyuncularına madalya, gol kralına, en değerli oyuncuya ve en değerli kaleciye plaket verilecektir.

OYUN:

* Karşılaşmalar bir kaleci olmak üzere toplam 9 oyuncu ile oynanır.

* Karşılaşmalara 7 oyuncudan az kadro ile başlanamaz.

* Karşılaşmalar esnasında oyuncu sayısı 7’nin altına düşerse ilgili takım aleyhine maç tatil edilir, takım hükmen (3-0) mağlup sayılır. Sonucu teknik komite tescil ve ilan eder.

* Maçlar 35’er dakikalık iki devre halinde oynanacak olup, devre arası 10 dakikayı geçmeyecektir. Her takım maç saatinden en az 15 dakika önce sahaya gelecektir. Maçın başlama saati geldiği halde 15 dakika sonunda sahaya çıkmayan takım hakem tarafından hükmen mağlup sayılır.

* Maç sırasında tekmelik takılması, kes veya halı sahada futbol oynamaya elverişli ayakkabı giyilmesi zorunludur      ( Kaleci dahil krampon giyilemez )

* Fikstür ve gruplar kura çekilerek yapılacaktır. Bir yıl önceki turnuvada sıralamada ilk dörtte olan takımlar seri başı olacaktır. Müsabakaların gün ve saatleri takımlara ayrıca bildirilecektir.

TURNUVA OYUN KURALLARI:

a – Turnuva tek devreli lig usulü oynanacaktır.

b – Maçlar tek hakemle oynanacaktır

c – Galibiyete 3 ( üç ), beraberliğe 1 ( bir ) puan verilecek, gol averajı uygulanacaktır.

d – Maçlarda ofsayt kuralı uygulanmayacak, kaleciye geri pas kuralı uygulanacaktır.

e – İlk turda aynı kurumun takımları aynı gruba düşerse ilk maç bu iki takım arasında oynanacaktır.

f – Elemeler, çeyrek ve yarı finallerde eşitlik bozulmazsa 10’ar dakikalık iki devre halinde uzatma dakikaları oynanacaktır.

g – Uzatma sonucunda da beraberlik bozulmaz ise seri penaltı atışlarına geçilir.

h– Puan eşitliği durumunda TFF uyguladığı averaj sistemi uygulanacaktır.

ı – Faullerde toplam 7 ( yedi ) adım açılacaktır.

j – Maç sırasında takımlar en fazla 5 ( beş ) oyuncu değişikliği yapabilirler ( Kaleci dahil )

k- Diğer hususlarda TFF genel nizami kurallar geçerlidir.

CEZALAR:

Disiplin cezalarıyla ilgili kararları başvuru üzerine ya da resen disiplin kurulu verir.

A – Herhangi bir nedenle ertelenen maç daha sonra belirlenen gün ve saatte oynanacaktır. Mazeretsiz veya mazereti kabul edilmeyen takımın sahaya çıkmaması durumunda hem hükmen mağlup kabul edilir hem de mevcut puanından 3 ( üç ) puan silinir. Mazeretlerin 3 gün önceden bildirilmesi zorunludur.( Ertelenen maçın daha sonra belirlenen gün ve saatine itiraz kabul edilmeyecektir. )

B – 2 defa maça çıkmayan takımlar, o yılki turnuvadan ihraç edilecektir.

C Direk kırmızı kartın cezası 1 veya duruma göre 2 maçtır. ( Kalecinin kırmızı kartı hakem raporu ve komitenin kararıyla değerlendirilir. Kasıt veya oyun kurallarına göre kaleciye 1 ( bir ) veya daha fazla maç oynamama cezası verilir ). Ancak olağanüstü durumlarda cezanın arttırılması disiplin kurulunun yetkisindedir.

D – Turnuvaya katılım şartları madde 4’ün içerdiği şartlardan başka takımlarında usulsüz oynatılan sporcu ( kart cezalı sporcu oynatmak dahil ) olursa rakip takımın itiraz etmesi halinde hükmen mağlup kabul edilecek ve mevcut puanından 3 ( üç ) puan silinecektir. Olayın tekrarında turnuvadan ihraç kararı verilecek ve hakkında ihraç kararı verilen takım sonraki yıl turnuvaya katılamayacaktır.

E – Takımların saha içerisindeki lisanslı futbolcu sayısı ile ilgili kuralı ihlal etmeleri durumunda rakip takımın itiraz etmesi halinde hükmen mağlup sayılacak ve mevcut puandan 3 ( üç ) puan silinecektir. 

F –  Disiplin Kurulu, maç içinde veya dışında hakeme itiraz, karşı gelmek, küfür etmek, hakaret, rakibi ile kavga etmek, saha kenarında yakışıksız tezahürat, sataşma vb. durumlarda maçın bitmesine ya da yarım kalmasına sebep olan takıma veya her iki takıma ya da oyuncularına skora bakılmaksızın çeşitli cezalar ( hükmen mağlubiyet, puan silme vb.) ve duruma göre ihraç kararı verecektir. Hakkında ihraç kararı verilen takımlar bir sonraki yıl da turnuvaya katılamayacaktır.

G – Turnuvada görev alan hakemlere karşı fiziki temas (saldırı vb.) olması durumunda kişi turnuvadan ihraç edilecek ve en az 2 yıl süresince turnuvada oynayamayacaktır.

H – Maç esnasında takımlar yedek kulübesinde 5 ( beş ) yedek ve 1 ( bir ) sorumlu dışında kimse bulundurmayacaktır. Bulunduranlar, herhangi bir olay çıktığında her türlü cezai müeyyideye ( 3 puan silme dahil ) uymayı kabul etmiş olacaktır.

I – Maç esnasında küfür, hakaret ve buna benzer istenmeyen centilmenlik dışı hareketlerde, hakem görmese de disiplin kurulunun tespit etmesi durumunda, maçtan sonra da olsa ( 24 saatlik zaman dilimini aşmamak kaydıyla ) disiplin kurulu, yapanlar hakkında her türlü karar alma ve yaptırım uygulama yetkisine sahiptir ( Ömür boyu turnuvadan men etmek dahil ). Saha içerisinde teknik komite tarafından görevlendirilen gözlemci rapor düzenleme yetkisine sahiptir. Gözlemcinin düzenlediği rapor doğrultusunda nihai karar disiplin kurulu tarafından verilecektir. Her maçta gözlemci bulundurulacaktır.

J – Diğer hususlarda TFF genel nizami kurallar geçerlidir.

K – Turnuvaya katılan oyuncular kendi sağlık kontrollerini yaptırmak zorunda olup, muhtemel sakatlık ve sağlık sorunları ile karşı karşıya kalınması durumunda herhangi bir sorumluluk kabul edilmeyecektir.

L – Disiplin Kurulu gerektiğinde maçlarla ilgili gelişen olaylar karşısında her türlü karar alma yetkisine sahiptir. Ayrıca hükmen mağlubiyet ve diskalifiye etme hakkına sahiptir. Turnuvaya katılan takımlar bu kurallarını kabul ve kurallara uyacaklarını taahhüt etmiş sayılırlar.

Dilek MERT

Gençlik ve Spor İlçe Müdürü

🏆 Tüm turnuva haberleri için 👉 buraya tıklayınız!

Bizi aşağıdaki 👇 Sosyal Medya adreslerimizden de takip edebilirsiniz!

Cevdet Yıldırım

Hobi olarak başladığımız ancak yaptığımız paylaşımlarla büyük ilgi gördüğümüz somadaspor.com’da maçlara gitmekten, çala kalem haberlerinizi yapmaktan büyük keyif alıyoruz. 38 yıllık futbola adanmış tecrübelerimizle topluma ufak bir katkımız olmasından büyük mutluluk duyuyoruz. Sizlerden ricamız; biz gazeteci değiliz. Bilgi-birikimlerimizi çala kalem ifade etmeye çalışıyoruz. Somaspor,Samsun Irmaksanayispor, Elbistanspor, Tavşanlı Linyitspor, Soma Linyitspor, Soma Masterler; Futbola adanmış 38 yıl ile, çala kalem yazılmış yazılar vs vs.. Selam ve Dua ile..

1 YORUM

  1. Avatar

    Tamamen haksızlık böyle şey mi olur? Resmen kamu kurumlarına torpil geçilmiş, ben böyle birşey görmedim turnuva herkese eşit olmalıdır. Kupayı verin direk kamu kurumlarına o zaman. Adaletsizlik akıyor kararda.

YORUM YAZIN